Cảm âm bài Làm Vợ Anh Nhé

Cảm âm bài hát Làm Vợ Anh Nhé G G G G A G B B B B D2 C2 E B C2 B G A A A G F G C D E F E F G E D G G E E G A G B B B B D2 C2 E B C2 B G A A A G F G C D E F G A C2 A D2 A C2 D2 E2, E2 E2 D2 C2 D2 A G A A B C2, C2 D2 C2 A B A G E E G A, A A G F G B C2 D2 E2 D2 C2 B C2 D2 A C2 D2 E2, E2 E2 D2 C2 D2 G2 G2 C2 E2 G2 A2, A2 A2 G2 F2 G2 A2 G2 C2 E2 G2 A2, G2 A2 G2 F2 G2 D2 C2 D2 D2 E2 F2, C2 B C2 C2 D2 C2 …


Cảm âm bài Đứa Bé

Cảm âm bài Đứa Bé đô đô là đô rê fa fa sol fa fa rê đồ lá sol fa rề fa rế đô fa' mi rê là rê mí fa mi rế đồ rê đô la sol sol fa mì fa fa fa sol là đô đồ rê fa fa đồ la đố(c3) lá-sol fà sol sol fa rề fa sol đô đô là đô rê fa fa sol fa fa rê đồ lá sol fa rề fa rế đô fa' mi rề mi fa' mi rê mí đồ rê đồ lá sol sol fa mì fa sol' là đô đồ rê fa fa fa đồ la đố (c3) lá-sol fà lá sol fa mì fa lá sol sol fa mì fa rề rề fa rề fa sol fa' rê đồ đồ đố đố đố là đố rế la sol la fà sol la đố sol fa mì mì fa …


Cảm âm bài Điệp Khúc Mùa Xuân

Cảm âm bài Điệp Khúc Mùa Xuân m2 m2 d2 d2 si si l Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng l si d2 l si d2 l si Chở tia nắng về trong ánh mùa sang r2 r2 si si l l s# Gió mãi mơn man trên đóa môi hồng s# l si s# l si m d2 người em yêu tìm quên trong cuộc sống m2 m2 d2 d2 si si l Bướm vẫn tung tăng bay la đà, l si d2 l si d2 s2 f2 Mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha f2 f2 r2 r2 d2 d2 si Ánh mắt mơ trông nơi xa vời d2 r2 m2 m2 s l Chở mùa Xuân đến đem nguồn vui m2 f2 f2 f2 r2 s2 f2 m2 Rừng Xuân ơi xin lặng gió heo may d2 r2 r2 r2 si m2 r2 d2 Để chim muông quay về với muôn cây m2 …


Cảm âm bài Trường Tương Tư

Trường Tương Tư Sol Re Sol R R…. Sol Re Sol D D…. Sol Re Sol R R D R Sib.. La Re Fa Sol Sol…. Sol Re Sol R R…. Sol Re Sol D D…. Sol Re Sol R R D R Sib.. La Re Fa Sol Sol…. R Sol R S S.. F R Sol F-S-F R…. R Sol R S S R-D D.. R Sol Sib D D…. R Sol R S S.. F R Sol F-S-F R R Sol R S S R-D Sib.. La Re Fa Sol Sol …. …..nhạc đệm… Re sol R R…. Re sol D sib…. Re fa sol la…sol sol.. Sib D R sol R S S… F R sol F S F R…. R sol R S S R D D.. R sol sib D D…. R sol R S S… F R sol F S F R…. R sol R S S R D sib.. La re fa sol sol…. F S S…, S F S F S R…. F S S…., sol R …


Cảm âm bài Tương Tư Dẫn

Tương Tư Dẫn Cảm âm: Tạ Bích Hồng Dạo fa mi re do la sol do la sol la do la sol la la re (fa mi re do la sol do la ---- sol la do la la sol la re -----) Vào bài re re do re la la | la re re do re re la sol la si la la mi fa re mi mi fa fa sol sol la si la sol fa re mi fa sol fa la re re do re la la | la re do re la sol la si la la mi fa re mi mi mi fa fa sol sol la si la sol fa re mi fa sol fa la Điệp khúc fa mi re do la sol la do la fa mi re do la la sol la do do re re – fa mi re do la sol la do la --- sol la re mi fa sol la do re --- Nhạc dạo (la la sol re la …


Cảm âm bài 999 đóa hồng

Cảm âm bài 999 đóa hồng Fá mí đồ rê, la son fà son đố la. La đố la son, đố đố rế mí đố là. Fá mí đồ rê, la son fà son đố la. La đố la son, đố đô la đố rế. ĐK: Rế rế fá són lá lá fà. Rế rế mí rế, mí rế đố là. Rế rế fá són lá lá fà. Rế rế mí rế, mí rế đố là. Són són són són són mí rế đố là. Són són són són són mí rế đố là rế. …


Cảm âm Tình Xưa Nghĩa Cũ 2

Cảm âm bài Tình xưa nghĩa cũ 2 Tình đời khi trắng khi đen, l-l-d2-r2-f2-m2-r2-d2. Cười vui mới đó nhưng giờ tưởng chẳng hề quen, l-d2-r2-r2-d2-l-d2-f-r-s. Gặp thì người thờ ơ, làm như chẳng biết bao giờ. s-f-s-l-d2, -s-l-d2-d2-m-r. Tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ. r-l-s-f-r-d,r-m-r-d. ----------------------------- Cuộc đời khi có cho không, l-l-d2-r2-f2-m2-r2-d2. Rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không, l-d2-r2-r2-d2-l-d2-f-r-s. Giàu thì nhiều người theo, quạnh hiu trống vắng khi nghèo, s-f-s-l-d2, -s-l-d2-d2-m-r. Lời nói yêu thương đành trả lại người …


Cảm âm bài Cầu Vồng Khuyết

Cảm âm bài Cầu Vồng Khuyết rê rê rê đô la' sol la đô rế đô sol la rê rê rê đô la' sol la đô rê mí rê đồ rê là đô đô rế đô là rê rê đồ rê fa fa fa fa rê đồ là đô đô là đô là rê rê đồ rê fa fa rề rề fa sol lá sol fa sol fa đố la lá sol fa sol fa là đô fa' mi fa' mi rề fa' mi' rê mí rê đồ mí rề mí fa sol sol lá sol fa sol fa đố la lá sol fa sol fa là đô fa' mi fa' mi rề fa' mi' rê mí rê đồ mí rề fa sol fa mi fa (Bài hát Cầu Vồng Khuyết - Sáo Trúc) …


Cảm âm bài Dù Thế Nào Đi Nữa

Cảm âm bài Dù Thế Nào Đi Nữa Dù một mai khi mùa đông không về trên lối cũ Đô Rê Mi Mi Rê Mi Rê Đô Sol Sol Mãi tin rằng mình luôn kề bên nhau nhé em. Mi Rê Đô Đô Rê Đô Rê Mi Sol Mi Vì hờn ghen không làm anh với em chia đôi Mi Sol La La Sol La Đố Si La Sol Tình chúng ta đâu như trò vui Mi Sol Fa Mi Rê Đô Rê Mãi bên nhau khi buồn vui, em yêu nhé Mi Rê Đô Đô La Đô Rê Mi Sol Dù có biết đâu ngày sau Mi Đố Đố Si La Sol Dù chẳng mấy ai ngờ mai thế nào Mi La La Sol Mi Sol La Đô Anh với em chung lối đi về. Rê Mi Rê Mi Sol Mi Đô ĐK : Buồn đau hóa những cánh bướm trắng bay đến nơi …


Cảm âm bài Chúc Em Ngủ Ngon

Cảm âm bài Chúc Em Ngủ Ngon Anh nhìn em yên giấc dưói ánh trăng hiền hoa FA MI FA SON L SON FA MI RE ĐO Đêm này không mưa giăng cớ sao đêm lạnh căm? RE DO RE MI FA SON FA MI R M Che người em thêm ấm, khẽ thôi anh trở về... FA MI FA SON L, SON FA MI RE DO Đem dài anh chúc em ngủ ngon .... RE DO RE FA MI Đ-R Em chờ anh quay bước khẽ thôi em mỉm cười. FA MI FA SON L SON FA MI RE DO Đôi bàn tay anh vuốt mái tóc còn hơi ấm.. RE DO RE MI FA SON FA MI FA SON Những ngọt ngào hạnh phúc cứ mơn man trong lòng L SON FA SON L SON FA MI RE DO Đêm dài em chúc anh ngủ ngon... RE DO RE FA …


Cảm âm bài Biển Nhớ

Cảm âm bài Biển Nhớ Mi La La La Mi La Mi Mi Rê Rê Rê Fa La Đố Si Si Mi La Si Mí Đố Đố La Rế Rế Rế Mí Fá Rế Mí Si Si La Đố Si La Fa Fa La Fa Mi Si Si Si Mi La La La Mi La Mi Fa Rê Rê Rê Fa La Si Mi Mi Mi La Si Mí Đố Đố La Rế Rế Rế Mí Fá Rế Mí Si Si La Đố Si La Fa Fa La Fa La Fa Mi La La La La Rê Rê Fa La Si Mi Mi Si Mí Rế La Si Rế Rế Rế Rế …


Cảm âm bài Đất Phương Nam

Cảm âm bài Đất Phương Nam Đoạn chậm (nhịp 2/2) la xi la, sol fa rè, rè fa la ré xi xi la fa do ré fá ré, ré la la fá mí mí mí mí ré do do, la do la fa ré rè fa la ré xi xi la, xi fa la rè xi la sol fa do do do do, do fa do do la do ré mí mí mí mí la, mí sól, fá lá fá mí ré Đoạn nhanh (nhịp 2/4) fa do ré, ré fá sól fá la do ré ré ré lá sól fá ré, ré sól lá sól fá sól fá lá sól sól, lá sól ré fá sól ré do la do ré ré ré ré do la do la ré sol fa la fa la sol, fa rè fa sol la mí mí la la sól mí, sól mí ré do la la mí, lá fá mí ré …


Cảm âm bài Gợi Nhớ Quê Hương

Cảm âm bài Gợi Nhớ Quê Hương R' R' R' Đ' L R' F' S'S' F' R' F' L R' F' S' F' S' L' S' S' F' S' S' F' R' D' R' R' F' R' Đ' L S F S F R Đ R R S L X L R' F R' Đ' R' R' L R' M' L L' S' F' R'-R' Lặp lại 1 lần nữa . L' L' S' F' S' L' S' R R' L R' X L S L S F L R' R' Đ', L R' L' S' F' S' S' F' S' L' L' S' F' R' Đ' R' R' F' R' Đ' L, R' Đ' F L R' M' S' L' S' F' R'. …


(16/11/2016) Lưu ý: Danh sách được nhận Sáo tháng 11/2016 mình đã cập nhật tại đây
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ nội dung tại web Cảm Âm Tiêu Sáo
Theo dõi fanpage Cảm Âm Tiêu Sáo để cập nhật cảm âm và chương trình tặng sáo/ thi sáo.
Cho bạn nào mới học thổi Sáo
? 5 quyển sách giúp bạn tự học thổi sáo dễ dàng hơn bao giờ hết
Nếu một người cho bạn thời gian của mình, anh ta không thể cho bạn món quà nào

Đăng ký theo dõi