Danh sách thành viên nhận Sáo đợt 1

Danh sách thành viên nhận Sáo đợt 1

Sau khi tính toán và sắp xếp mình quyết định tặng Sáo cho các bạn có danh sách tên và Facebook sau. Danh sách không nhiều các bạn cố gắng xem có tên mình thì thực hiện INBOX (Chat riêng cho ad thông tin - không chat tại comment của fanpage CamAmTieuSao. Ad cũng góp ý các bạn không cung cấp các thông tin cá nhận tại bất cứ trang nào trong môi trường internet nếu không có lý do chính đáng). 1. Họ và tên: để ad ghi thông tin người nhận. 2. Số điện thoại (để nhân viên bưu điện gọi). 3. Email để ad liên hệ tuy nhiên không cần thiết. 4. Địa chỉ cụ thể nơi nhận Sáo của bạn. DANH SÁCH CÁC BẠN …


(16/11/2016) Lưu ý: Danh sách được nhận Sáo tháng 11/2016 mình đã cập nhật tại đây
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ nội dung tại web Cảm Âm Tiêu Sáo
Theo dõi fanpage Cảm Âm Tiêu Sáo để cập nhật cảm âm và chương trình tặng sáo/ thi sáo.
Cho bạn nào mới học thổi Sáo
? 5 quyển sách giúp bạn tự học thổi sáo dễ dàng hơn bao giờ hết
Nếu một người cho bạn thời gian của mình, anh ta không thể cho bạn món quà nào

Đăng ký theo dõi