Cảm âm bài Làm Vợ Anh Nhé

Cảm âm bài hát Làm Vợ Anh Nhé G G G G A G B B B B D2 C2 E B C2 B G A A A G F G C D E F E F G E D G G E E G A G B B B B D2 C2 E B C2 B G A A A G F G C D E F G A C2 A D2 A C2 D2 E2, E2 E2 D2 C2 D2 A G A A B C2, C2 D2 C2 A B A G E E G A, A A G F G B C2 D2 E2 D2 C2 B C2 D2 A C2 D2 E2, E2 E2 D2 C2 D2 G2 G2 C2 E2 G2 A2, A2 A2 G2 F2 G2 A2 G2 C2 E2 G2 A2, G2 A2 G2 F2 G2 D2 C2 D2 D2 E2 F2, C2 B C2 C2 D2 C2 …


Cảm âm bài Đứa Bé

Cảm âm bài Đứa Bé đô đô là đô rê fa fa sol fa fa rê đồ lá sol fa rề fa rế đô fa' mi rê là rê mí fa mi rế đồ rê đô la sol sol fa mì fa fa fa sol là đô đồ rê fa fa đồ la đố(c3) lá-sol fà sol sol fa rề fa sol đô đô là đô rê fa fa sol fa fa rê đồ lá sol fa rề fa rế đô fa' mi rề mi fa' mi rê mí đồ rê đồ lá sol sol fa mì fa sol' là đô đồ rê fa fa fa đồ la đố (c3) lá-sol fà lá sol fa mì fa lá sol sol fa mì fa rề rề fa rề fa sol fa' rê đồ đồ đố đố đố là đố rế la sol la fà sol la đố sol fa mì mì fa …


Cảm âm bài Điệp Khúc Mùa Xuân

Cảm âm bài Điệp Khúc Mùa Xuân m2 m2 d2 d2 si si l Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng l si d2 l si d2 l si Chở tia nắng về trong ánh mùa sang r2 r2 si si l l s# Gió mãi mơn man trên đóa môi hồng s# l si s# l si m d2 người em yêu tìm quên trong cuộc sống m2 m2 d2 d2 si si l Bướm vẫn tung tăng bay la đà, l si d2 l si d2 s2 f2 Mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha f2 f2 r2 r2 d2 d2 si Ánh mắt mơ trông nơi xa vời d2 r2 m2 m2 s l Chở mùa Xuân đến đem nguồn vui m2 f2 f2 f2 r2 s2 f2 m2 Rừng Xuân ơi xin lặng gió heo may d2 r2 r2 r2 si m2 r2 d2 Để chim muông quay về với muôn cây m2 …


Cảm âm bài Trường Tương Tư

Trường Tương Tư Sol Re Sol R R…. Sol Re Sol D D…. Sol Re Sol R R D R Sib.. La Re Fa Sol Sol…. Sol Re Sol R R…. Sol Re Sol D D…. Sol Re Sol R R D R Sib.. La Re Fa Sol Sol…. R Sol R S S.. F R Sol F-S-F R…. R Sol R S S R-D D.. R Sol Sib D D…. R Sol R S S.. F R Sol F-S-F R R Sol R S S R-D Sib.. La Re Fa Sol Sol …. …..nhạc đệm… Re sol R R…. Re sol D sib…. Re fa sol la…sol sol.. Sib D R sol R S S… F R sol F S F R…. R sol R S S R D D.. R sol sib D D…. R sol R S S… F R sol F S F R…. R sol R S S R D sib.. La re fa sol sol…. F S S…, S F S F S R…. F S S…., sol R …


Cảm âm bài Tương Tư Dẫn

Tương Tư Dẫn Cảm âm: Tạ Bích Hồng Dạo fa mi re do la sol do la sol la do la sol la la re (fa mi re do la sol do la ---- sol la do la la sol la re -----) Vào bài re re do re la la | la re re do re re la sol la si la la mi fa re mi mi fa fa sol sol la si la sol fa re mi fa sol fa la re re do re la la | la re do re la sol la si la la mi fa re mi mi mi fa fa sol sol la si la sol fa re mi fa sol fa la Điệp khúc fa mi re do la sol la do la fa mi re do la la sol la do do re re – fa mi re do la sol la do la --- sol la re mi fa sol la do re --- Nhạc dạo (la la sol re la …


Cảm âm bài 999 đóa hồng

Cảm âm bài 999 đóa hồng Fá mí đồ rê, la son fà son đố la. La đố la son, đố đố rế mí đố là. Fá mí đồ rê, la son fà son đố la. La đố la son, đố đô la đố rế. ĐK: Rế rế fá són lá lá fà. Rế rế mí rế, mí rế đố là. Rế rế fá són lá lá fà. Rế rế mí rế, mí rế đố là. Són són són són són mí rế đố là. Són són són són són mí rế đố là rế. …


Cảm âm Tình Xưa Nghĩa Cũ 2

Cảm âm bài Tình xưa nghĩa cũ 2 Tình đời khi trắng khi đen, l-l-d2-r2-f2-m2-r2-d2. Cười vui mới đó nhưng giờ tưởng chẳng hề quen, l-d2-r2-r2-d2-l-d2-f-r-s. Gặp thì người thờ ơ, làm như chẳng biết bao giờ. s-f-s-l-d2, -s-l-d2-d2-m-r. Tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ. r-l-s-f-r-d,r-m-r-d. ----------------------------- Cuộc đời khi có cho không, l-l-d2-r2-f2-m2-r2-d2. Rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không, l-d2-r2-r2-d2-l-d2-f-r-s. Giàu thì nhiều người theo, quạnh hiu trống vắng khi nghèo, s-f-s-l-d2, -s-l-d2-d2-m-r. Lời nói yêu thương đành trả lại người …


Cảm âm bài Cầu Vồng Khuyết

Cảm âm bài Cầu Vồng Khuyết rê rê rê đô la' sol la đô rế đô sol la rê rê rê đô la' sol la đô rê mí rê đồ rê là đô đô rế đô là rê rê đồ rê fa fa fa fa rê đồ là đô đô là đô là rê rê đồ rê fa fa rề rề fa sol lá sol fa sol fa đố la lá sol fa sol fa là đô fa' mi fa' mi rề fa' mi' rê mí rê đồ mí rề mí fa sol sol lá sol fa sol fa đố la lá sol fa sol fa là đô fa' mi fa' mi rề fa' mi' rê mí rê đồ mí rề fa sol fa mi fa (Bài hát Cầu Vồng Khuyết - Sáo Trúc) …


Cảm âm bài Gợi Nhớ Quê Hương

Cảm âm bài Gợi Nhớ Quê Hương R' R' R' Đ' L R' F' S'S' F' R' F' L R' F' S' F' S' L' S' S' F' S' S' F' R' D' R' R' F' R' Đ' L S F S F R Đ R R S L X L R' F R' Đ' R' R' L R' M' L L' S' F' R'-R' Lặp lại 1 lần nữa . L' L' S' F' S' L' S' R R' L R' X L S L S F L R' R' Đ', L R' L' S' F' S' S' F' S' L' L' S' F' R' Đ' R' R' F' R' Đ' L, R' Đ' F L R' M' S' L' S' F' R'. …


Cảm âm bài Gọi Đò !

Cảm âm bài Gọi Đò ! La Sol-Fa Rế Ai giúp đưa tôi kịp sang đò Lá Sí Lá Sól Rế Sól-Fá Rề Bên kia sông này người ta đã tưng bừng đón dâu Si Si La Sol La Rế Mí Sól Mí-Sí Lá Gọi đò ơi! Lá-Fá-Lá Rế3 Cớ sao không có ai đưa đò để con đò buồn hiu quạnh bến quê Mí3 Rế3 Đố3 Rế3 Sí Lá Sól Sí Lá Mí-Mí Sól Mí-Sí Lá Chẳng còn ai nhớ mong mình về Rế Fá Sól Lá-Sól Rế Rế Ngày đi em đưa tôi qua đò chiều Lá-Sól-Lá Rế3 Sí Sí Sí Lá Sól Sól Em hứa bao điều mãi đợi chờ nhau nhưng mà sao em lại quên Mí Sól Mí-Rế Đố Lá Rế Rế-Fá Sól Fá Sól Lá Sól-Lá Rế3 Em quên câu yêu thương Rế3 Rế3 Rế3 Rế3 …


Cảm âm bài Giấc Mơ Trưa

Cảm âm bài Giấc Mơ Trưa MiRê Đô, Rê Sol. Rê sol Đô2 Đô2. Rê sol rê2 rê2 Mi2Rê2 Đô , Rê2 la, la rê, Đô2 rê2 lasol MiRê Đô, rê sol. Rê sol Đô2 Đô2. Rê sol đô2 rê2 đô2 Đô2Rê2 la, đô2’ la, la rê, đô2 rê lasol sol sol2, mi2 mi2 mi2rê đô2 rê2 đô2 sol mi2sol2 mi2 mi2 , mi2rê2 đô2 rê2 mi2 la rê2mi2 rê2 rê2, rê2đô2 la2 đô2 rê la rê2mi2 rê2 rê2 ,rê2đô2 la đô2 sol sol mi2sol2 mi2 mi2 , mi2rê2 đô2 rê2 mi2 la rê2mi2 rê2 rê2, rê2đô2 la2 đô2 rê la rê2mi2 rê2 rê2 ,rê2đô2 la đô2 sol sol sol2, mi2 rê2 đô Lời bài hát: Em nằm em nhớ Một ngày trong veo Một mùa nghiêng nghiêng Cánh đồng xa …


Cảm âm bài Thần Thoại

Cảm âm bài Thần Thoại rê la mi rê mi fa sol la rê đố rê đố rê đố rê sol la rê đố rê sol la sib la sol faree la sol mi rê. rê la mi rê mi fa sol la rê đố rê đố rê đố rê sol la rê đố rê sol la sib la sol faree la sol mi rê. rê mi fa sol la fa mi-rê đô rê mi fa sol la rê mi fa sol la fa-mi rê đô rê fa sol fa fa. rê mi fa sol la fa mi-rê đô rê mi fa sol la rê mi fa sol la fa-mi rê đô rê fa sol fa fa. Cảm âm bài Thần Thoại D A E D D E F G A D D D' C' D' C' G A D D D' C' G A Bb A G F D A G E D Lặp lại 1 lần đoạn trên sau đó vào Điệp Khúc: D E F G A F E D C D E FG A D E F G …


Cảm âm bài Nơi Anh Chờ Em

Cảm âm bài Nơi Anh Chờ Em MI SOL LA LA SI LA SOL MI SOL MI MI SOL LA LA SI DO' LA SOL LA SI MI SOL DO' DO' RE' MI' DO' SI LA SI SI DO' RE' RE' MI' RE' DO' LA SOL LA DK RE'MI' SOL' MI' RE' DO' LA DO' RE' RE' SI LA SOL LA SOL LA SOL LA RE' SI DO' SI LA SI DO' RE' MI' RE' MI' SOL' MI' RE' DO' LA DO' RE' RE' MI' SOL' MI' DO' SI LA SOL LA RE' SI SOL LA RE' MI' SOL' MI' RE' DO' LA DO' RE' RE' SI LA SOL LA SOL LA SOL LA RE' SI DO' SI LA SI DO' RE' MI' RE' MI' SOL' MI' RE' DO' LA DO' RE' RE' MI' SOL' MI' DO' SI LA SOL LA RE' SI SOL LA …


(16/11/2016) Lưu ý: Danh sách được nhận Sáo tháng 11/2016 mình đã cập nhật tại đây
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ nội dung tại web Cảm Âm Tiêu Sáo
Theo dõi fanpage Cảm Âm Tiêu Sáo để cập nhật cảm âm và chương trình tặng sáo/ thi sáo.
Cho bạn nào mới học thổi Sáo
? 5 quyển sách giúp bạn tự học thổi sáo dễ dàng hơn bao giờ hết
Nếu một người cho bạn thời gian của mình, anh ta không thể cho bạn món quà nào

Đăng ký theo dõi