What It Song Name

Cảm âm bài What It Song Name by Nguyễn Văn Tèo(mi fa sol mi re do lab mi re mi re do fa sol la mi re do la la si la si DO mi si la si mi mi la do sol fa sol do do re mi fa mi re do fa mi fa la sol re) 2DO DO DO RE DO sol sol sol sol la sol fa sol mi DO DO DO RE DO sol sol sol la la si DO REMI sol RE DO RE sol sol DO mi si la si mi mi fa sol la la la DO si si DO RE RE la solMI sol RE DO RE sol sol DO mi si la si mi mifa sol la la la DO si si DO RE RE DO DO​   …


We Were In Love – Tara & Davichi

Cảm âm bài We Were In Love - Tara & Davichi Mi Fa Sol La Si La Sol La MiĐô Rê Mi La La Fa Mi Si Si Đố Si La Sol MiMi Rê Đô Rê Mi Fa La LaLa Si Đố Đố Si La Sol Mi Sol La La Sol La MiMi Fa Sol La Si La Sol La MiLa Si Đố Đố Mí Đố Si Đố Si La Si Đố Mí RếĐố Mí Rế Mí Đố Si Sol La  …


(16/11/2016) Lưu ý: Danh sách được nhận Sáo tháng 11/2016 mình đã cập nhật tại đây
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ nội dung tại web Cảm Âm Tiêu Sáo
Theo dõi fanpage Cảm Âm Tiêu Sáo để cập nhật cảm âm và chương trình tặng sáo/ thi sáo.
Cho bạn nào mới học thổi Sáo
? 5 quyển sách giúp bạn tự học thổi sáo dễ dàng hơn bao giờ hết
Nếu một người cho bạn thời gian của mình, anh ta không thể cho bạn món quà nào

Đăng ký theo dõi