Cảm âm bài Gặp Hay Không Gặp

rê la la son fa mi fa mi rê rê mi fa son son son fa son fa Đô rê la la son fa mi fa mi rê rê mi fa la la son son fa mi fa mi rê re la la son fa mi son son re RÊ RẾ ĐÔ la son la son fa re mi fa la la son son fa mi fa mi re RE MI FA RE LA SON RE MI FA FA FA MI MI DO RE RE MI FA la DO RE la SON LA SON FA MI DO RE Cảm âm bởi: Tạ Bích Hồng https://www.youtube.com/watch?v=-9Swp0YYYHo Lời bài hát : 见或不见 ( Kiến Dữ Bất Kiến / Gặp Hay Không Gặp 妳見,或者不見我 Nǐ jiàn huò zhě bú jiàn wǒ You see me, or not see me Nhĩ kiến hoặc giả bất kiến ngã Nàng gặp, hay không gặp ta 我就在那裏 Wǒ jiù …


(16/11/2016) Lưu ý: Danh sách được nhận Sáo tháng 11/2016 mình đã cập nhật tại đây
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ nội dung tại web Cảm Âm Tiêu Sáo
Theo dõi fanpage Cảm Âm Tiêu Sáo để cập nhật cảm âm và chương trình tặng sáo/ thi sáo.
Cho bạn nào mới học thổi Sáo
? 5 quyển sách giúp bạn tự học thổi sáo dễ dàng hơn bao giờ hết
Nếu một người cho bạn thời gian của mình, anh ta không thể cho bạn món quà nào

Đăng ký theo dõi