Sáo Trúc Đạo Làm Con

Cảm âm bài Sáo Trúc Đạo Làm Con Quy ước:d=đồ, r=rê,...x=xi, quãng 2 thêm 2...Hò ơ ơ ơ ơ'.... Hơ hơ ơ ớ hơ hờ...!S,L-D2-R2-M2-S2,L2... -SB2-SB2-S2-L2-SB2-M2-R2,D2...!Đêm đêm con thắp đèn trời.. Cầu cho Cha Mẹ.. Hò ơ...ớ...!D2-D2-D2-R2,M2-M-M.. -R,M-D2-D2-S,L.. -S,L-D2-R2-M2-R2-D2...!Cầu cho Cha Mẹ.. sống đời với.. con...R,M-D2-D2-S,L.. -M2-L-M2.. -R2...Khi đấng sinh thành sinh ta ra đời.X-D2-X-L-X-X-L-S.Cảm ơn ông trời cho ta kiếp người.L-X-L-S-S-S-L-R,M.Phải sống thế nào để cha đừng buồn.X-D2-X-L-M2-R2-D2-XPhải sống thế nào để mẹ được vui..L-X-L-S-S-R-M-L..Tình cha bao la như núi cao ngang …


Say Mê

Cảm âm bài Say Mê SOL SIB RE DO SIB LA SOL SOL FA RESOL LA SIB LA SOL FA SOLSOL SIB RE DO SIB DO RE FA RESOL LA SIB LA SOL FA SOLSOL FA SOL RE DO SIB DO DO RE SOLDO RE SIB SOL DO RE FA RESOL FA SOL RE DO SIB DO DO RE SOLDO RE SIB SOL FA RE FA SOL​   …


(16/11/2016) Lưu ý: Danh sách được nhận Sáo tháng 11/2016 mình đã cập nhật tại đây
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ nội dung tại web Cảm Âm Tiêu Sáo
Theo dõi fanpage Cảm Âm Tiêu Sáo để cập nhật cảm âm và chương trình tặng sáo/ thi sáo.
Cho bạn nào mới học thổi Sáo
? 5 quyển sách giúp bạn tự học thổi sáo dễ dàng hơn bao giờ hết
Nếu một người cho bạn thời gian của mình, anh ta không thể cho bạn món quà nào

Đăng ký theo dõi