Hạt Bụi

Cảm âm bài Hạt Bụi Là là là mi fa' mi miĐể một mai vươn hình hài lớn dậysi` si` rê rê là là đố mìÔi cát bụi tuyệt vờisi rế mì mì rềMặt trời soi một kiếp rong chơirề mì si la đố si siHạt bụi nào hóa kiếp thân tôiLà là là mi fa' mi miĐể một mai tôi về làm cát bụisi` si` rê rê là là đố mìÔi cát bụi mệt nhoàisi rế mì mì rềTiếng động nào gõ nhịp không nguôisol rề mi sol rề la laBao nhiêu năm làm kiếp con ngườiđố# đố# đố# si` đố# la mìChợt một chiều tóc trắng như vôiđố# đố# đố# mí mí rê rêLá úa trên cao rụng đầyfa'# fa'# mi mi si` si`Cho trăm năm vào chết một ngàyđố# đố# đố# si` đố# là làMặt trời …Cảm âm bài Huyền Thoại Mẹ

Cảm âm bài Huyền Thoại Mẹ la la son mi la re re mi re mi la la đố mí mí rế rế đố rế la mi si la sila son rê rê mi si la son son la rế rế mí mí rế đố la mi mi mi si đố rế rế đố si la rê rê mi la rế mí fa'mí rế mí rế đố mí đố si la la son mi la rê rê mi rê mi la la đố mí mí rế rê đố rế la mi si la sila son re rế mí si son la la la son mi la rê rê mi rê mi la la đố mí mí rế rê đố rế la mi si la sila son re rế mí si son la la la son mi la rê rê mi rê mi la la đố mí mí rế rê đố rế la mi si la sila son re rế mí si son …


Cảm âm bài Hai Dòng Ngược Xuôi (tone Mi)

Mi2 Sol2 La2 Sol2 La2, La2-Do3 Si2 La2 Sol2 La2-Sol2 Mi2 La Do2 Re2 Do2 Re2, Sol2 Mi2 Re2 Do2 Re2 La Sol La Do2 Re2 Mi2, Sol2 Mi2 Mi2 Mi2-Re2 Do2 Si2 Re3 Si2 La2 Sol2 Mi2 La2 Mi2 Sol2 La2 Sol2 La2, La2-Do3 Si2 La2 Sol2 La2-Sol2 Mi2 La Do2 Re2 Do2 Re2, Sol2 Mi2 Re2 Do2 Re2 La Sol La Do2 Re2 Mi2, Sol2 Mi2 Mi2 Mi2-Re2 Do2 Si2 Re3 Si2 La2 Sol2 Mi2 La2 La2 Si2 Do3 Do3-Si2 La2 Sol2 Mi2 La2 La2 Si2 Do3 Do3-Si2 La2 Sol2 La2-Sol2 Mi2 Re2 Mi2 Fa2 Sol2 La2, Si2 La2 La2 Si2 Do3 Si2 Do3 Si2 La2 Sol2 La2- Sol2 Mi2 Mi2 Sol2 La2 Sol2 La2, La2-Do3 Si2 La2 Sol2 La2-Sol2 Mi2 La Do2 Re2 Do2 …


Cảm âm bài Hai Dòng Ngược Xuôi (tone La)

Cảm âm Hai Dòng Ngược Xuôi (tone La) Dòng đời trôi dần trôi, nắng mưa đã thay mấy mùa La đô2 rê2 đô2 rê2, rê2-fa2 mi2 rê2 đô2 rê2-đô2 la Nhìn bàn tay già nua, ước mơ khi nào cho vừa Rê fa son fa son, đô2 la son fa son rê Cuộc đời như cơn gió, thoáng đi qua trong đời Đô rê fa son la, đô2 la la la-son fa Ta với em mỗi người một nơi Mi2 son2 mi2 rê2 đô2 la rê2 Gặp lại nhau giờ đây, tóc đã fai theo tháng ngày La đô2 rê2 đô2 rê2, rê2-fa2 mi2 rê2 đô2 rê2-đô2 la Ngoài trời mưa buồn than, khóc cho duyên ta bẽ bàng Rê fa son fa son, đô2 la son fa son rê Cuộc đời như con nước, vấn vương …


Cảm âm bài Hai Dòng Ngược Xuôi

Cảm âm bài Hai Dòng Ngược Xuôi là đồ rê rê đồ rê,fa’ mi rê đồ rế-đô là rề fa sol fà sol,đố la sol fà sol rề đồ rê fa sol lá đố la la lá-sol fa mi sol’ mi rê đồ đồ rê là đồ rê đồ rê,fa’ mi rê đồ rế-đô là rề fa sol fà sol,đố la sol fà sol rề đồ rê fa sol lá đố la la lá-sol fa mi sol’ mi rê đồ đồ rê rề mi fa fa’-mi rê đồ đồ rê rề mi fa fa’-mi rê đồ rế-đô là sol la sib đô rế ,mí rề rề mi fa’ mi fa’ mi rê đồ rế-đô la là đồ rê đồ rê,fa’ mi rê đồ rế-đô là rề fa sol fà sol,đố la sol fà sol rề đồ rê fa sol lá đố la la lá-sol fa mi sol’ mi rê đồ đồ rê Bài Hai Dòng Ngược Xuôi tone …


(16/11/2016) Lưu ý: Danh sách được nhận Sáo tháng 11/2016 mình đã cập nhật tại đây
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ nội dung tại web Cảm Âm Tiêu Sáo
Theo dõi fanpage Cảm Âm Tiêu Sáo để cập nhật cảm âm và chương trình tặng sáo/ thi sáo.
Cho bạn nào mới học thổi Sáo
? 5 quyển sách giúp bạn tự học thổi sáo dễ dàng hơn bao giờ hết
Nếu một người cho bạn thời gian của mình, anh ta không thể cho bạn món quà nào

Đăng ký theo dõi