Cảm âm bài Fur Elise – L.V.Beethoven

Cảm âm bài Fur Elise - L.V.Beethoven Rế Míb Rế Míb Rế Si Mí Đố La Đô Mi La Si Mi Lab Si Đố Mi Rế Míb Rế Míb Rế Si Mí Rế La Đô Mi La Si Mi Đố Si La Si Đố Mí Rế Sol Fá Rế Si Sol Rế Mí Đố Mi Mí Đố Si Mi Mi Rế Mi Rế Rế Míb Rế Míb Rế Si Mí Đố La …


Fox Rain (My girlfriend is a gumiho OST) – Bạn gái tôi là cáo 9 đuôi

Cảm âm bài Fox Rain (My girlfriend is a gumiho OST) - Bạn gái tôi là cáo 9 đuôi Part 1 Rê La La La Sol Fa Sol Mi Mi Rê Đô Rê Mi Fa Sol Fa La Fa Sol La La La La Sol Fa Mi Fa Sol Fa Fa Rê Mi Fa Sol Mi Fa Đô Rê La La La Sol Fa Đố Sol Sol Fa Mi Rê Mi Fa Sol Đố La Fa Sol La La La La Sol Fa Mi Fa Sol Fa La Sol Fa La Sol Fa Mi Fa Fa Sol La La Sol Fa Mi Sol Fa Fa Đố La# La# La Sol Fa Sol Đố La La La Sol Fa# Sol La Sol Fa Mi Fa Sol Fa La La La Sol La Đố Sol Rê La La La Sol Fa Đố Sol Sol Fa Mi Rê Mi Fa Sol Đố La Fa Sol La La La La Sol Fa Mi Fa Sol Fa La Sol Fa La Sol Fa Mi …


(16/11/2016) Lưu ý: Danh sách được nhận Sáo tháng 11/2016 mình đã cập nhật tại đây
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ nội dung tại web Cảm Âm Tiêu Sáo
Theo dõi fanpage Cảm Âm Tiêu Sáo để cập nhật cảm âm và chương trình tặng sáo/ thi sáo.
Cho bạn nào mới học thổi Sáo
? 5 quyển sách giúp bạn tự học thổi sáo dễ dàng hơn bao giờ hết
Nếu một người cho bạn thời gian của mình, anh ta không thể cho bạn món quà nào

Đăng ký theo dõi