Cảm âm bài 999 đóa hồng

Cảm âm bài 999 đóa hồng Fá mí đồ rê, la son fà son đố la. La đố la son, đố đố rế mí đố là. Fá mí đồ rê, la son fà son đố la. La đố la son, đố đô la đố rế. ĐK: Rế rế fá són lá lá fà. Rế rế mí rế, mí rế đố là. Rế rế fá són lá lá fà. Rế rế mí rế, mí rế đố là. Són són són són són mí rế đố là. Són són són són són mí rế đố là rế. …


(16/11/2016) Lưu ý: Danh sách được nhận Sáo tháng 11/2016 mình đã cập nhật tại đây
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ nội dung tại web Cảm Âm Tiêu Sáo
Theo dõi fanpage Cảm Âm Tiêu Sáo để cập nhật cảm âm và chương trình tặng sáo/ thi sáo.
Cho bạn nào mới học thổi Sáo
? 5 quyển sách giúp bạn tự học thổi sáo dễ dàng hơn bao giờ hết
Nếu một người cho bạn thời gian của mình, anh ta không thể cho bạn món quà nào

Đăng ký theo dõi