Cảm âm bài Thần Thoại

Cảm âm bài Thần Thoại 4.81/5 (96.30%) 270 votes

Cảm âm bài Thần Thoại

rê la mi rê mi fa sol la
rê đố rê đố rê đố rê sol la
rê đố rê sol la sib la sol faree la sol mi rê.

rê la mi rê mi fa sol la
rê đố rê đố rê đố rê sol la
rê đố rê sol la sib la sol faree la sol mi rê.

rê mi fa sol la fa mi-rê đô rê mi fa sol la
rê mi fa sol la fa-mi rê đô rê fa sol fa fa.

rê mi fa sol la fa mi-rê đô rê mi fa sol la
rê mi fa sol la fa-mi rê đô rê fa sol fa fa.

Cảm âm bài Thần Thoại

D A E D D E F G A
D D D’ C’ D’ C’ G A
D D D’ C’ G A Bb A G F
D A G E D
Lặp lại 1 lần đoạn trên sau đó vào Điệp Khúc:

D E F G A F E D C D E FG A
D E F G A F E D C D F G F
D E F G A F E D C D E FG A
D E F G A F E D C D F G F

Trong cảm âm có ký hiệu D nghĩa là bạn nhấp nhấp nhé còn FG nghĩa là chuyển liền giữa 2 nốt đó.

Cover bởi: thaptoan87
Cover bởi: Dream High Channel
Cover bởi: Ivy Orandas
Thể hiện: Anh Shin
Thể hiện: Long Van
Beat đăng bởi: KHD Kratos
Hướng dẫn bởi: Mão Mèo
Hướng dẫn bởi: Nhạc Cụ Trường Sa

Related

Cảm âm bài Làm Vợ Anh Nhé


Cảm âm bài hát Làm Vợ Anh Nhé

G G G G A G B B B B D2 C2 E B C2 B G A A A G F G C D E F E F G E D G G E E G A G B B B B D2 C2 E B C2 B G A A A G F G C D E F G A C2 A D2 A C2 D2 E2, E2 E2 D2 C2 D2 A G A A B C2, C2 D2 C2 A B A G E E G A, A A G F G B C2 D2 E2 D2 C2 B C2 D2 A C2 D2 E2, E2 E2 D2 C2 D2 G2 G2 C2 E2 G2 A2, A2 A2 G2 F2 G2 A2 G2 C2 E2 G2 A2, G2 A2 G2 F2 G2 D2 C2 D2 D2 E2 F2, C2 B C2 C2 D2 C2
In "Cảm âm Tiêu Sáo"

Cảm âm bài Đứa Bé


Cảm âm bài Đứa Bé

đô đô là đô rê fa fa sol fa fa rê đồ lá sol fa rề fa rế đô fa' mi rê là rê mí fa mi rế đồ rê đô la sol sol fa mì fa fa fa sol là đô đồ rê fa fa đồ la đố(c3) lá-sol fà sol sol fa rề fa sol đô đô là đô rê fa fa sol fa fa rê đồ lá sol fa rề fa rế đô fa' mi rề mi fa' mi rê mí đồ rê đồ lá sol sol fa mì fa sol' là đô đồ rê fa fa fa đồ la đố (c3) lá-sol fà lá sol fa mì fa lá sol sol fa mì fa rề rề fa rề fa sol fa' rê đồ đồ đố đố đố là đố rế la sol la fà sol la đố sol fa mì mì fa
In "Cảm âm Tiêu Sáo"

Cảm âm bài Điệp Khúc Mùa Xuân


Cảm âm bài Điệp Khúc Mùa Xuân

m2 m2 d2 d2 si si l Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng l si d2 l si d2 l si Chở tia nắng về trong ánh mùa sang r2 r2 si si l l s# Gió mãi mơn man trên đóa môi hồng s# l si s# l si m d2 người em yêu tìm quên trong cuộc sống m2 m2 d2 d2 si si l Bướm vẫn tung tăng bay la đà, l si d2 l si d2 s2 f2 Mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha f2 f2 r2 r2 d2 d2 si Ánh mắt mơ trông nơi xa vời d2 r2 m2 m2 s l Chở mùa Xuân đến đem nguồn vui m2 f2 f2 f2 r2 s2 f2 m2 Rừng Xuân ơi xin lặng gió heo may d2 r2 r2 r2 si m2 r2 d2 Để chim muông quay về với muôn cây m2 f2 f2 f2 r2 s2 f2 m2 Tình Xuân ơi xin dệt mối yêu thương m2 sb2 sb2 sb2 d2 sb2 s2 lb2 từ bao nhiêu năm tình sầu muôn hướng ...m2 l2 l2 l2 m2 s2 f2, Này gió hãy cuốn từng lá rơi r2 s2 s2 s2 r2 f2 m2 Và nắng hãy chiếu màu thắm tươi d2 f2 f2 f2 d2 r2 r2 r2 cùng những tiếng hát điệu nhạc si d2 d2 d2 r2 si... dâng chơi vơi để hồn ta say trong tiếng cười...​
In "D"

Comments

Leave a Reply


(16/11/2016) Lưu ý: Danh sách được nhận Sáo tháng 11/2016 mình đã cập nhật tại đây
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ nội dung tại web Cảm Âm Tiêu Sáo
Theo dõi fanpage Cảm Âm Tiêu Sáo để cập nhật cảm âm và chương trình tặng sáo/ thi sáo.
Cho bạn nào mới học thổi Sáo
? 5 quyển sách giúp bạn tự học thổi sáo dễ dàng hơn bao giờ hết
Nếu một người cho bạn thời gian của mình, anh ta không thể cho bạn món quà nào

Đăng ký theo dõi