Cảm âm bài Đường Chúng Ta Đi

Cảm âm bài Đường Chúng Ta Đi 4.20/5 (84.00%) 60 votes

Cảm âm bài Đường Chúng Ta Đi

Nhạc Dạo:
Mì La Si Đô2 Là Fá2 Rề2 Mi2 Mi2 ..(rung)
Mì La Si Đô2 Là Fá2 Mí2 Rê2 Rê2 …(rung)

T T K T T K T
Mí 2 Mí2 Mí2 Mí2 Mí2 Mí2 Mí2 (huýt)
Là Đô2 Là Mí Đô La`
Là Đô2 Là Mí Đô La`

Đây hành lý anh mang
Đô2 Là Mí2 Rê2 Đô2

Tôi cầm cương dắt ngựa
si Là Sì Rê2 Mí2 La`

Nhìn ngắm đồi núi cao trập trùng
Mì2 Lá2 Mì2 Lá2 Son2 Fa2 Mì2

Lòng lo lắng không yên
Đồ2 Rê2 Mi2 Fá2 Mi2 Rê2

Đường thỉnh kinh còn xa
Là Mí2 rê2 Mí2 Là Đô2

Không ngại hiểm nguy cất bước
Mí2-rê2-Xì Mí2-rê2-Là Đô2- rê2-Mí2

Ngày tháng cùng năm trôi dần
Mì2 Lá2 Mì2 Lá2 Son2 Fa2 Mì2

Biết đi hướng nao về đâu
són2-Rề2 Fá2 Mi2 Rê2-đồ2-Rê2

Biết đi hướng nao về đâu
Mi2 Rế2 Si Rế2 Si La Sòn La
Là la là la la lá la la là la
Mì2 Son2 Mì2 Son2 La2 Đố3 Xi2 La2 Sòn2 La2

Thấp, thoáng chân mây biết phương nào
la-Đố3 Đố3 La2 Són2 La2 Son2, Lá2 Son2 Mì2

Thấp, thoáng chân mây xa tít mù
la2-Đố3 Đố3 La2 Són2 La2 Son2 Lá2 Son2 Fà2

Đường Thiên Trúc còn quá xa
sòn-Là Đô2 Mí2 Đồ2 Mí2 Rê2

Bao khó khăn ta vượt qua
Si Rế2 Si La Sòn La

Đường Thiên Trúc còn quá xa
sòn-Là Đô2 Mí2 Đồ2 Mí2 Rê2

Nguyện không, lùi bước,
Mì2 Son2 Mì2 Son2 La2

Quyết tâm ta vượt qua
Đố3 Xi2 La2 Sòn2 La2

T T K T T K T
Lá2 Lá2 Lá2 Lá2 Lá2 Lá2 Lá2

Cover bởi: Lý Văn Vệ
Cover bởi: Nhạc Cụ Trường Sa
Cover bởi: Cao Trí Minh
Cover bởi: Thắm sáo
Thể hiện: Tây Du Ký
Beat đăng bởi: Pokemon GO Fanclub
Thông tin: Tông Đô (C5)
Beat đăng bởi: Funky Souler
Thông tin: Tông Đô (C5)
Beat đăng bởi: Funky Souler
Thông tin: Tông Rê (D)
Beat đăng bởi: Cao Trí Minh
Thông tin: Tông Sol Trầm (G)

Related

Đi Đâu Để Thấy Hoa Bay – Hoàng Dũng


Cảm âm bài Đi Đâu Để Thấy Hoa Bay - Hoàng Dũng

Nguyễn Hoàng Dũng
chưa có beat.
trích clb saotruc quang ngãi
www.facebook.com/camamqn

Con ngày nào chưa biết khóc cười​F2 S D2 R2 F2 R2 D2 ​
Gieo nỗi niềm lên cánh tay đưa​D2 R2 S D2 R2 D2 D2 ​
Cha giờ về bạn với mây trời​F2 S D2 R2 F2 R2 D2 ​
Mang nắng về nhuộm giấc mơ con​F2 L2 S2 R2 R2 L2 S2 S2 ​
Mây nhẹ trôi xa bóng trăng rồi​F2 S D2 R2 F2 R2 D2 ​
Con có buồn khi không thấy cha​D2 R2 S D2 D2 R2 D2 ​
Mang nét buồn nhòa theo năm tháng​F2 S2 D2 S R2 D2 F2 ​
Ôi còn đâu câu hát mơ màng​S2 R2-D2 F2 S2 L2 S2 F2 ​
Con đi đâu để thấy hoa bay nơi cuối trời​L2 L2 L2 S2-L2 D3 L2 L2 S2 F2-S2 F2​
Cha lênh đênh ngày tháng mây trôi bên lưng đồi​S2 S2 S2 R2 L2 S2 S2 F2 R2 D2 ​
Sông đưa nôi và suối thay cha câu ru hời​L2 L2 L2 S2-L2 D3 L2 L2 S2 F2-S2 F2 ​
Con lớn lên cùng nắng trên vai​S2 L2 S2 R2 L2 S2 S2 ​
Cha vui như cánh hoa phai giữa trời​S2 S2 S2-L2 D3 L2 L2 S2 F2-S2 F2​
Thương con chín ngóng mười trông​D2 D2 R2 F2 S D2 ​
Thương thân 1 đời bão giông​SI SI S S R2 D2 ​
Mong cho đất trời lặng yên để cha theo bước con đường con đi​D2 D2 R2 S L D2 S D2 R2 M2 R2 D2 S2 F2-S2 ( L2 S2 )​
NHƯ TRÊN
Con đi đâu để thấy hoa bay nơi cuối trời
Cha lênh đênh ngày tháng mây trôi bên lưng đồi
Sông đưa nôi và suối thay cha câu ru hời
Con lớn lên cùng nắng trên vai
Cha vui như cánh hoa phai giữa trời
Con lớn lên cùng nắng trên vai
Cha vui như cánh hoa phai giữa​  

In "Cảm âm Tiêu Sáo"

Bạch Hồ Ly Trắng – Sáo Dizi


Cảm âm bài Bạch Hồ Ly Trắng - Sáo Dizi


L D F L S S S L F R
F F R D' R' L S
F F S L L L L S S S L F R
R R F S S S S S S S R D
L D F L S S S L F R
F F F R D' R' L S
F F S L L L L S S S L F R
R R F D D D L S S S L S F
F M R R R F S S S S D' D' R' L
F S L L L L S S S L S L D R
L D' D' D' D' D' R' R' D' L
L F' R' R' D' R' D' D' F S D' L L
F F S L D' D', F' F' R' R'
S S S L S F R F S
L D' D' D' D' D' R' R' D' L
L F' R' R' D' R' D' D' F S D' L L
F F S L D' D', F' F' R' R'
---------
HỒ LY TRẮNG ost Bạch Hồ (Tone Fa G4)
Cảm âm sáo trúc + Hợp âm guitar
(tự cảm âm nhé.hihi)
wǒ(C) shì yì zhī xiū(G) xíng qiān nián de(Am) hu
L D F L S S S L F R
Qiān(F) nián xiū xíng qiān(F) nián gū dú(G)
F F R D' R' L S
(C)Yè shēn rén jìng(C) shí Kě yǒu rén(G) tīng jiàn wǒ zài (Am) kū
F F S L L L L S S S L F R
Dēng huǒ lán shān(F) chù Kě yǒu rén(F) kàn jiàn wǒ tiào(G) wǔ
R R F S S S S S S S R D
Wǒ(C) shì yì zhī děng(G) dài qiān nián de(Am) hú
L D F L S S S L F R
Qiān(F) nián děng dài qiān(F) nián gū dú(G)
F F F R D' R' L S
(C)Gún gǔn hóng chén(C) lǐ Shuí yòu zhǒng(G) xià le ài de(Am) gǔ
F F S L L L L S S S L F R
Máng máng rén hǎi(F)zhōng Shuí yòu hē(G) xià le ài de(C) dú
R R F D D D L F F F L S F
Wǒ ài nǐ(Am) shí Nǐ zhèng yì(Dm) pín rú xǐ hán(G) chuāng kǔ dú((C)
F M R R R F S S S S D' D' R' L
Lí kāi nǐ(Am) shí Nǐ zhèng jīn(Dm) bǎng tí míng dòng(G) fáng huā zhú(Am)
F S L L L L S S S L S L D R
Néng(C) bu néng(C) wéi nǐ zài tiào(Am) yì zhī wǔ(Em)
L D' D' D' D' D' R' R' D' L
Wǒ shì nǐ(F) qiān bǎi nián(F) qián fàng shēng de(G) bái hú(C)
L F' R' R' D' R' D' D' F S D' L L
Nǐ kàn yī mèi(Am) piāo piāo)Em) yī (F) mèi piāo piāo(Am)
F F S L D' D', F' F' R' R'
Hǎi(F) shì shān méng dōu(F) huà zuò xū wú(G)
S S S L S F R F S
Néng(C) bu néng(C) wéi nǐ zài tiào(Am) yì zhī wǔ(Em)
L D' D' D' D' D' R' R' D' L
Zhǐ wéi(F) nǐ lín bié shí(F) de nà yí cì(G) huí gù(C)
L F' R' R' D' R' D' D' F S D' L L
Nǐ kàn yī mèi(Âm) piāo piāo(Em) ýī (F) mèi piāo piāo(Âm)
F F S L D' D', F' F' R' R'
Tiān(F) cháng dì jiǔ dōu(G) huà zuò xū wú(C)
S S S L S F R F F
​  

In "B"

Cảm Thấy Cách Xa (quốc Thiên)


Cảm âm bài Cảm Thấy Cách Xa (quốc Thiên)

Mi2 Mi2 Mi2 Mi2
Đứng dưới góc phố
Mi2 Mi2 Rê Rê Mi2 Mi2 Rê
Để lắng tai nghe tiếng saxo
Rê Rê Fa2 Mi2 Rê Đô2 Đô2
Xen vào mỗi câu ca thật buồn
Mi2 Mi2 Mi2 Mi2
Giữa những ấm áp
Mi2 Mi2 Rê Rê Mi2 Mi2 Rê
Đang tỏa ra trong cốc café
Đô Rê Mi2 Rê Đô Đô
Nhìn cuộc sống trôi thật chậm
Đô Rê Mi2 Rê
Hạt mưa khẽ rơi Oh..oh..o..
Rê Rê Rê Mi2 Rê Rê Mi2
Anh suy tư những gì vừa qua Oh..oh..o..
Mi2 Rê Mi2
Có khi..
Mi Mi Son La La
Mọi chuyện đã chấm dứt
La Xi Son
Những chiếc hôn
Son Son Mi Fa Fa Fa Fa Fa Mi Fa Son
Tất cả niềm riêng ta trao cho nhau đã kết thúc
Mi Mi Son La La
Thật lòng anh rất muốn
Rê Xi La Son
Sẽ không như vậy
Son Son La Xi Đô La Đô Mi2 Rê
Mà giờ đây không cách nào níu kéo thêm
Do Mi2 Rê Đô Rê La
Giọt nước đã tràn ly rồi
Mi2 Rê Đô Rê Mi2
Giữ thêm chỉ trôi thôi
Đô Mi2 Rê Đô Fa2 Mi2 Đô Mi2 Mi2
Dù trước đây mình đã muốn bên nhau mãi mãi
Đô Mi Rê Đô Rê Mi2 Son2
Mà có nhửng điều không nghĩ đến
Đô la Em à Mi2 Rê Đô Xi Đô Xi Đô Xi Đô
Thấy cách xa dù cho mình đang cạnh nhau

In "C"

Comments

  • say

   Bạn thử cảm âm này xem nha, mình thấy dễ thôi hơn 🙂 . Sorry bạn giờ mình mới trả lời, hệ thống comment của Cảm âm Tiêu Sáo không báo về mail mình @@
   Lưu ý: các nốt gần nhau nghĩa là bạn thổi nối nhau liên tục nhé ! Ví dụ EG: nghĩa là bạn thổi Mi và Sol liên tục.

   F D A G A F
   ED EG AED
   AD' AD' C'BbA
   F' G A Bb A G
   D A G A D F
   A F AG D F G A
   AD' AD' C'BbA
   BbG Bb A GFG
   
   ĐK:
   A C', AC' D' F' E' D' C' D'
   F' F', E' D' E' D' C',D' A
   F' F' E' D' C, C'D' C' A
   D F A FG A G
   G E G E D C D
   D F A FG A G
   A C A F F D E D C

Leave a Reply


(16/11/2016) Lưu ý: Danh sách được nhận Sáo tháng 11/2016 mình đã cập nhật tại đây
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ nội dung tại web Cảm Âm Tiêu Sáo
Theo dõi fanpage Cảm Âm Tiêu Sáo để cập nhật cảm âm và chương trình tặng sáo/ thi sáo.
Cho bạn nào mới học thổi Sáo
? 5 quyển sách giúp bạn tự học thổi sáo dễ dàng hơn bao giờ hết
Nếu một người cho bạn thời gian của mình, anh ta không thể cho bạn món quà nào

Đăng ký theo dõi