Cảm âm bài Dù Thế Nào Đi Nữa

Cảm âm bài Dù Thế Nào Đi Nữa 4.00/5 (80.00%) 1 vote
Cảm âm bài Dù Thế Nào Đi Nữa

Dù một mai khi mùa đông không về trên lối cũ
Đô Rê Mi Mi Rê Mi Rê Đô Sol Sol
Mãi tin rằng mình luôn kề bên nhau nhé em.
Mi Rê Đô Đô Rê Đô Rê Mi Sol Mi
Vì hờn ghen không làm anh với em chia đôi
Mi Sol La La Sol La Đố Si La Sol
Tình chúng ta đâu như trò vui
Mi Sol Fa Mi Rê Đô Rê
Mãi bên nhau khi buồn vui, em yêu nhé
Mi Rê Đô Đô La Đô Rê Mi Sol
Dù có biết đâu ngày sau
Mi Đố Đố Si La Sol
Dù chẳng mấy ai ngờ mai thế nào
Mi La La Sol Mi Sol La Đô
Anh với em chung lối đi về.
Rê Mi Rê Mi Sol Mi Đô

ĐK :
Buồn đau hóa những cánh bướm trắng bay đến nơi chân trời
Mi Sol Đố Đố Đố Đố Đố Mí Rế Si La Sol
Từng ngày qua sẽ mãi trong lòng ta
Mi Sol La La La Sol Rê Mi
Dù cho sông trôi xa, dù cho cây héo gầy
Mi Sol La La La La Đố Mí Rế Sol
Thì tình anh luôn trao về riêng em
La Si Đố Đố Đố La Đố Mí
Sóng có lúc đến nhưng rồi cũng sẽ tan
Rế Rế Rế Rế Mí Đố Mí Mi Sol
Chẳng bao giờ mình lại cách xa thêm một lần
Đố Si La La La Đố Si Sol Rê Sol
Từng đêm thâu anh mơ về tình yêu chúng mình
Mi Sol La La La La Đố Mí Rế Sol
Nguyện mãi luôn luôn chỉ có mình em.
Sol Rế Mí Mí Đố Mí La Đố

Dù thế nào đi nữa – Cao Thái Sơn

Dù một mai khi mùa đông không về trên lối cũ
Mãi tin rằng mình luôn kề bên nhau nhé em
Thì hờn ghen, không làm anh với e chia đôi
Tình chúng ta đâu như trò vui.
Mãi bên nhau khi buồn vui e yêu nhé
Dù có biết đâu ngày sau
Dù chẳng mấy ai ngờ mai thế nào
Anh với e chung lối đi về.
Buồn đau, hoá những cánh bướm trắng
Bay đến nơi chân trời, từng ngày qua sẽ mãi trong lòng ta.
Dù cho sông trôi xa, dù cho cây héo gầy.
Thì tình anh luôn trao về riêng em.
Sóng có lúc đến, nhưng rồi cũng sẽ tàn
Chẳng bao giờ mình lại cách xa thêm một lần
Từng đêm thâu anh mơ, về tình yêu chúng mình
Nguyện mãi luôn luôn chỉ có mình em.

Thể hiện: anh. xin
Beat đăng bởi: Duy Pham

Related

Cảm âm bài Làm Vợ Anh Nhé


Cảm âm bài hát Làm Vợ Anh Nhé

G G G G A G B B B B D2 C2 E B C2 B G A A A G F G C D E F E F G E D G G E E G A G B B B B D2 C2 E B C2 B G A A A G F G C D E F G A C2 A D2 A C2 D2 E2, E2 E2 D2 C2 D2 A G A A B C2, C2 D2 C2 A B A G E E G A, A A G F G B C2 D2 E2 D2 C2 B C2 D2 A C2 D2 E2, E2 E2 D2 C2 D2 G2 G2 C2 E2 G2 A2, A2 A2 G2 F2 G2 A2 G2 C2 E2 G2 A2, G2 A2 G2 F2 G2 D2 C2 D2 D2 E2 F2, C2 B C2 C2 D2 C2
In "Cảm âm Tiêu Sáo"

Cảm âm bài Đứa Bé


Cảm âm bài Đứa Bé

đô đô là đô rê fa fa sol fa fa rê đồ lá sol fa rề fa rế đô fa' mi rê là rê mí fa mi rế đồ rê đô la sol sol fa mì fa fa fa sol là đô đồ rê fa fa đồ la đố(c3) lá-sol fà sol sol fa rề fa sol đô đô là đô rê fa fa sol fa fa rê đồ lá sol fa rề fa rế đô fa' mi rề mi fa' mi rê mí đồ rê đồ lá sol sol fa mì fa sol' là đô đồ rê fa fa fa đồ la đố (c3) lá-sol fà lá sol fa mì fa lá sol sol fa mì fa rề rề fa rề fa sol fa' rê đồ đồ đố đố đố là đố rế la sol la fà sol la đố sol fa mì mì fa
In "Cảm âm Tiêu Sáo"

Cảm âm bài Điệp Khúc Mùa Xuân


Cảm âm bài Điệp Khúc Mùa Xuân

m2 m2 d2 d2 si si l Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng l si d2 l si d2 l si Chở tia nắng về trong ánh mùa sang r2 r2 si si l l s# Gió mãi mơn man trên đóa môi hồng s# l si s# l si m d2 người em yêu tìm quên trong cuộc sống m2 m2 d2 d2 si si l Bướm vẫn tung tăng bay la đà, l si d2 l si d2 s2 f2 Mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha f2 f2 r2 r2 d2 d2 si Ánh mắt mơ trông nơi xa vời d2 r2 m2 m2 s l Chở mùa Xuân đến đem nguồn vui m2 f2 f2 f2 r2 s2 f2 m2 Rừng Xuân ơi xin lặng gió heo may d2 r2 r2 r2 si m2 r2 d2 Để chim muông quay về với muôn cây m2 f2 f2 f2 r2 s2 f2 m2 Tình Xuân ơi xin dệt mối yêu thương m2 sb2 sb2 sb2 d2 sb2 s2 lb2 từ bao nhiêu năm tình sầu muôn hướng ...m2 l2 l2 l2 m2 s2 f2, Này gió hãy cuốn từng lá rơi r2 s2 s2 s2 r2 f2 m2 Và nắng hãy chiếu màu thắm tươi d2 f2 f2 f2 d2 r2 r2 r2 cùng những tiếng hát điệu nhạc si d2 d2 d2 r2 si... dâng chơi vơi để hồn ta say trong tiếng cười...​
In "D"

Leave a Reply


(16/11/2016) Lưu ý: Danh sách được nhận Sáo tháng 11/2016 mình đã cập nhật tại đây
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ nội dung tại web Cảm Âm Tiêu Sáo
Theo dõi fanpage Cảm Âm Tiêu Sáo để cập nhật cảm âm và chương trình tặng sáo/ thi sáo.
Cho bạn nào mới học thổi Sáo
? 5 quyển sách giúp bạn tự học thổi sáo dễ dàng hơn bao giờ hết
Nếu một người cho bạn thời gian của mình, anh ta không thể cho bạn món quà nào

Đăng ký theo dõi