Cảm âm bài Điệp Khúc Mùa Xuân

Cảm âm bài Điệp Khúc Mùa Xuân 3.55/5 (70.91%) 11 votes

Cảm âm bài Điệp Khúc Mùa Xuân

m2 m2 d2 d2 si si l
Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng
l si d2 l si d2 l si
Chở tia nắng về trong ánh mùa sang
r2 r2 si si l l s#
Gió mãi mơn man trên đóa môi hồng
s# l si s# l si m d2
người em yêu tìm quên trong cuộc sống
m2 m2 d2 d2 si si l
Bướm vẫn tung tăng bay la đà,
l si d2 l si d2 s2 f2
Mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha
f2 f2 r2 r2 d2 d2 si
Ánh mắt mơ trông nơi xa vời
d2 r2 m2 m2 s l
Chở mùa Xuân đến đem nguồn vui
m2 f2 f2 f2 r2 s2 f2 m2
Rừng Xuân ơi xin lặng gió heo may
d2 r2 r2 r2 si m2 r2 d2
Để chim muông quay về với muôn cây
m2 f2 f2 f2 r2 s2 f2 m2
Tình Xuân ơi xin dệt mối yêu thương
m2 sb2 sb2 sb2 d2 sb2 s2 lb2
từ bao nhiêu năm tình sầu muôn hướng
…m2 l2 l2 l2 m2 s2 f2,
Này gió hãy cuốn từng lá rơi
r2 s2 s2 s2 r2 f2 m2
Và nắng hãy chiếu màu thắm tươi
d2 f2 f2 f2 d2 r2 r2 r2
cùng những tiếng hát điệu nhạc
si d2 d2 d2 r2 si…
dâng chơi vơi để hồn ta say trong tiếng cười…​

Related

Cảm âm bài Làm Vợ Anh Nhé


Cảm âm bài hát Làm Vợ Anh Nhé

G G G G A G B B B B D2 C2 E B C2 B G A A A G F G C D E F E F G E D G G E E G A G B B B B D2 C2 E B C2 B G A A A G F G C D E F G A C2 A D2 A C2 D2 E2, E2 E2 D2 C2 D2 A G A A B C2, C2 D2 C2 A B A G E E G A, A A G F G B C2 D2 E2 D2 C2 B C2 D2 A C2 D2 E2, E2 E2 D2 C2 D2 G2 G2 C2 E2 G2 A2, A2 A2 G2 F2 G2 A2 G2 C2 E2 G2 A2, G2 A2 G2 F2 G2 D2 C2 D2 D2 E2 F2, C2 B C2 C2 D2 C2
In "Cảm âm Tiêu Sáo"

Cảm âm bài Đứa Bé


Cảm âm bài Đứa Bé

đô đô là đô rê fa fa sol fa fa rê đồ lá sol fa rề fa rế đô fa' mi rê là rê mí fa mi rế đồ rê đô la sol sol fa mì fa fa fa sol là đô đồ rê fa fa đồ la đố(c3) lá-sol fà sol sol fa rề fa sol đô đô là đô rê fa fa sol fa fa rê đồ lá sol fa rề fa rế đô fa' mi rề mi fa' mi rê mí đồ rê đồ lá sol sol fa mì fa sol' là đô đồ rê fa fa fa đồ la đố (c3) lá-sol fà lá sol fa mì fa lá sol sol fa mì fa rề rề fa rề fa sol fa' rê đồ đồ đố đố đố là đố rế la sol la fà sol la đố sol fa mì mì fa
In "Cảm âm Tiêu Sáo"

Cảm âm bài Trường Tương Tư


Trường Tương Tư

Sol Re Sol R R…. Sol Re Sol D D…. Sol Re Sol R R D R Sib.. La Re Fa Sol Sol…. Sol Re Sol R R…. Sol Re Sol D D…. Sol Re Sol R R D R Sib.. La Re Fa Sol Sol…. R Sol R S S.. F R Sol F-S-F R…. R Sol R S S R-D D.. R Sol Sib D D…. R Sol R S S.. F R Sol F-S-F R R Sol R S S R-D Sib.. La Re Fa Sol Sol …. …..nhạc đệm… Re sol R R…. Re sol D sib…. Re fa sol la…sol sol.. Sib D R sol R S S… F R sol F S F R…. R sol R S S R D D.. R sol sib D D…. R sol R S S… F R sol F S F R…. R sol R S S R D sib.. La re fa sol sol…. F S S…, S F S F S R…. F S S…., sol R MIB R D D Sol sib D R Sol Sib D R.. S F S sol..R D R R Sol sib D R. S F S sol..Sib D D…. R D R sol.. S F S R… S R R D sol sib…. R D R La Fa Sol.. Fa- Sol -La Re Fa Sol Sol.. , Fa- Sol- La Re Fa Sol Sol……. Sol Re Sol R R…. Sol Re Sol D D…. Sol Re Sol R R D R Sib.. La Re Fa Sol Sol…. Sol Re Sol R R…. Sol Re Sol D D…. Sol Re Sol R R D R Sib.. La Re Fa Sol Sol.. Fa sol la re fa sol sol.. Fa sol la….re fa..sol..sol………
In "T"

Leave a Reply


(16/11/2016) Lưu ý: Danh sách được nhận Sáo tháng 11/2016 mình đã cập nhật tại đây
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ nội dung tại web Cảm Âm Tiêu Sáo
Theo dõi fanpage Cảm Âm Tiêu Sáo để cập nhật cảm âm và chương trình tặng sáo/ thi sáo.
Cho bạn nào mới học thổi Sáo
? 5 quyển sách giúp bạn tự học thổi sáo dễ dàng hơn bao giờ hết
Nếu một người cho bạn thời gian của mình, anh ta không thể cho bạn món quà nào

Đăng ký theo dõi